Shri Michel Danino

French-Indian writer

Shri Swaminathan Gurumurthy

Thinker and Senior journalist

Shri Rakesh Dudhat

Swaminarayan Gurukul Rajkot (BAPS)

Shri Jayakumar

Ashra Vidya Gurukulam

Dr. Jyotindra M Dave

Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan

Smt. Manisha Khelmalani

The Chinmaya Mission

Shri Pramod Bhatnagar

Gayatri Pariwar) Dev Sanskriti Vishwavidhyalaya

Dr. Veronique Nicolai

Heartfulness Institute

Swami Atmashradhananda

Shri Ramakrishna Mission

>